Nya danviktor.com publiceras inom kort!

Snart kommer uppdaterad info om konserter, konstutställningar och projekt, samt musik, texter, foton, pressmaterial och mycket annat.

I väntan på att den nya hemsidan publiceras kan man följa DV i asociala medier:
Dan Viktor på Facebook

Artistbokning, konsthandel & info:
Emil Bergström, GluggMusic